31.05.2022.

Jaunieši varonīgi aizstāvējuši savas jauniešu iniciatīvu projektu idejas Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei

10.maijā Talsi novada Bērnu un jauniešu centrā bija manāma zināma rosība, gaisā virmoja satraukums - jaunieši Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei prezentēja savu iesniegto projektu idejas.

Šajā gadā pavisam kopā saņemti deviņi projektu pieteikumi, ar kuru palīdzību jaunieši vēlas īstenot savas idejas - popularizēt jaunatnes darbu, brīvprātīgo darbu, nodrošināt vienaudžiem izglītojošas mācības, saliedēšanās aktivitātes, labiekārtot un uzlabot sev nozīmīgas vietas savā pagastā.

Komisija izvērtēja visus pieteikumus, un tika pieņemts lēmums apstiprināt visus.

2022. gada Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu rezultāti

 

Projekta nosaukums

Īstenotājs

Sadarbības organizācija

Projekta darbības joma

Pieprasītais finansējums, EUR

Projekta plānotais iznākums

Sabiles disku golfa parks “Graviņa”

Roberts Kotāns

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā

600,00

Uzlabota un labiekārtota disku golfa laukuma apkārtne. Jauniešiem iegūta pieredze brīvprātīgajā darbā.

“Satiekamies skeitparkā”

Eduards Čeksters

Rojas pagasta pārvalde

Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā

600,00

Salabotas bojātās skeitparka elementu virsmas, sakopta skeitparka apkārtne. Jauniešiem iegūta pieredze brīvprātīgajā darbā, apgūtas jaunas prasmes, iegūta motivācija turpmākam darbam.

“Mēs un Kr. Valdemārs”

Agate Everita Betnere

Biedrība “Latvijas mazpulki”

Neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi

520,00

Izveidota sajūtu taka ar QR kodu informācijas plāksnītēm, izveidots un reģistrēts slēpnis, sakopts Priežu kalns. Jaunieši guvuši jaunas prasmes un iemaņas.

“KOLKA COOL”

Ralfs Rūdolfs Frišenfelds

Kolkas pamatskola

Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā

599,44

Nomainīti bojātie basketbola grozu vairogi un tīkli, iegādātas jaunas basketbola bumbas. Jauniešiem pieredze brīvprātīgā darba veikšanā.

“Galdiņ, klājies, viss jau sācies, rindā stājies Valdemārpilī!”

Helēna Emma Dzene

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde

Fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā

600,00

jauniešiem tiks nodrošināts inventārs lietderīgākai brīvā laika pavadīšanai. iegūtas zināšanas par Valdemārpili, attīstītas sadarbības un komunikācijas prasmes.

“Es i` vesels!”

Maija Cīrule

Talsu Kristīgā vidusskola

Neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi

516,90

Iegūtas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Nostiprinās skolēnu saliedēšanos savā starpā.

“Sadraudzības diena Pastendē”

Katrīna Jaunskalže - Guda

Ģibuļu pagasta pārvalde

Aktivitātes brīvā dabā

460,00

Iegūta pieredze pasākumu organizēšanā un plānošanā, nostiprinātas sadarbības prasmes.

Popularizēts jaunatnes darbs novadā.

Sadraudzības sporta spēles “Draudzībā ir spēks!”

Sindija Antāne

Rojas pagasta pārvaldes BLPJC “Strops”

Fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā

522,00

Popularizēts jaunatnes darbs novadā. Veicināta pieredzes apmaiņa jauniešu starpā. Popularizēts aktīvs dzīvesveids.

Jauniešu forums “Sapņi un nākotnes vīzija laukos”

Līva Šlesare

Balgales pagasta pārvaldes SBLPC

Neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi

381,00

Jaunieši izstrādājuši mērķus saviem nākotnes plāniem, guvuši iedvesmu no mentoriem, iegūta jauna pieredze, lietderīgi pavadīts brīvais laiks.

 

 

 

Finansējums kopā:

4799,34

 


29.03.2022.

"atkal UZ VIĻŅA!"

Pēc divu gadu ilga pārtraukuma Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jauniešu radošā darba grupa "TAS.ES" gaidīs jauniešus - skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju vai jauniešu grupu pārstāvjus - ilgi gaidītajā jauniešu dienā "atkal UZ VIĻŅA".

Sākot plānot jauniešu dienu, tika lemts pirmo reizi to organizēt brīvdabā.

Tādēļ š.g. 21. maijā visi aktīvie jaunieši tiks gaidīti Rojas brīvdabas estrādē (Jūras ielā 10, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā), lai kopīgi lektu "atkal UZ VIĻŅA"!

 

 

Sīkāk par jauniešu dienu meklē informāciju ŠEIT


28.03.2022.

Jaunieši! Laiks ideju īstenošanai!

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi jau 9. gadu organizē Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Talsu novada pašvaldība šim mērķim 2022. gadā piešķīrusi 4800 eiro, saņemot atbalstu viena projekta īstenošanai līdz 600 eiro.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Savas iniciatīvas īstenot tiek aicināti Talsu novada jaunieši vai jauniešu grupas (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), piesaistot sadarbības organizāciju un konsultantu.

Pieteikumu iesniegšana: 28.03. - 29.04. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

Pieteikumu vērtēšana, ideju prezentēšana: 02.05. - 18.05.

Rezultātu apstiprināšana, dokumentu sagatavošana: 19.05. - 22.06.

Projektu īstenošana: 01.07. - 30.11.

 

Sīkāka informācija par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu skatāma konkursa nolikumā.


04.03.2022.

Jauniešiem pašiem sava lapa vietējā laikrakstā.

Turpmāk reizi mēnesī ar dažādām jaunatnes jomas aktualitātēm Talsu novada jauniešiem būs iespēja iepazīties arī Talsu novada laikrakstā "Talsu Vēstis"


09.02.2022.

Talsu novada skolēnu pašpārvaldes un jauniešu organizācijas, sarosieties un piedalieties konkursā “Labākā jauniešu organizācija”!

Konkursa mērķis ir atbalstīt un popularizēt jauniešu pilsoniskās līdzdalības un sabiedriskās dzīves organizēšanai nepieciešamo kompetenču pilnveidi:

* rosinot skolēnu pašpārvaldes un jauniešu organizācijas izvērtēt 2022. gada laikā īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā,

* aktivizējot jauniešu interesi un izpratni par drošas un draudzīgas vides pieejamību,

* popularizējot darba ar jaunatni nozīmi un aizsākto tradīciju saglabāšanu.

 

Šajā gadā konkurss norisināsies divās kārtās. Dalībniekiem jāsagatavo video klips par tēmu “Droša un draudzīga vide man līdzās”, kā arī jāiesniedz pretendenta raksturojums.

 

Sīkāku informāciju par konkursu meklē ŠEIT.

 

Konkursu organizē un iesniegtos pieteikumus vērtē Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi.


01.02.2022.

2022. gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu

Aicinām jaunatnes jomā iesaistītos pievienoties Eiropas Jaunatnes gada atklāšanas pasākumā š.g. 9. februārī plkst. 13:00, Jaunatnes lietu Facebook lapā.

 

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt:

·        Eiropas Jaunatnes gada vīziju un prioritātes Eiropā un Latvijā;

·        Kādi būs ieguvumi no Eiropas Jaunatnes gada;

·        Kāpēc jauniešiem jābūt kā prioritārai grupai Eiropā un Latvijā;

·        Kā iesaistīties Eiropas Jaunatnes gadā.


21.01.2022.

Atsākas vebināru cikls “DARBS AR JAUNATNI ŠODIEN UN RĪT”.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) atsāk vebināru ciklu “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” un aicina pieteikties tiešsaistes vebināriem februārī.

Vebināri paredzēti jaunatnes darbā iesaistītajiem, gan tiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, gan tiem, kuri vēl tikai plāno to darīt.

Dalībai vebināros ir nepieciešams iepriekš reģistrēties.

 

Reģistrēties vari ŠEIT.


12.01.2022.

Čau, čau, čau!

Vēlies izkustēties, forši pavadīt laiku un papildus tam pārbaudīt savas zināšanas par jauniešiem aktuālām tēmām?

TAS.ES radošās darba grupas jaunieši ir izveidojuši izzinošu taku (Talsu pilsētvidē) par jauniešu organizāciju darbību, aktualitātēm un citām jauniešiem svarīgām tēmām.

Taku iespējams izstaigāt ar Actionbound aplikāciju.

Kā tev jārīkojas?

* Uzlādē savu mobilo telefonu!

* Ieslēdz GPS!

* Lejupielādē telefonā aplikāciju Actionbound!

* Noskanē afišā redzamo QR kodu!

* Dodies trasē!

 

Ņem līdzi draugus, ģimeni vai mājdzivnieku, jo kopā jautrāk!


02.12.2021.

Neskatoties uz sarežģīto situāciju valstī, Talsu novada jaunieši gada laikā ir spējuši realizēt savas iniciatīvas un līdzdarboties dažādās aktivitātēs.

Gada sākumā tika izsludināts konkurss “Labākā jauniešu organizācija 2021”, kura mērķis bija sekmēt mūsdienīgu un daudzveidīgu darba ar jaunatni metožu pilnveidi, aktivizējot darbā ar jaunatni iesaistīto personu radošu darbību, pieredzes apmaiņu un labās prakses popularizēšanu.

 

Konkursa ietvaros jauniešiem kopā ar savas organizācijas konsultantu bija jāizstrādā metodiskais materiāls “Labā prakse manas skolēnu pašpārvaldes/jauniešu organizācijas darbā. Konsultanta un jauniešu kopdarbība ceļā uz mērķu sasniegšanu”.

Konkursam darbus iesniedza četras skolēnu pašpārvaldes un viena jauniešu organizācija, no kurām 1. vietu ieguva Talsu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvalde (konsultante Vita Krauze), 2. vietu dalīja Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvalde (konsultante Elīna Memrikova) un Talsu novada vidusskolas skolēnu pašpārvalde (konsultante Agnese Jansone), 3. vietā ierindojās Pastendes jauniešu klubs “Kontakts” (konsultante Antra Jaunskalže) un Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu dome (konsultante Alla Ankmane) ieguva 4. vietu.

Trīs labākie darbi ir publicēti ŠEIT, kur tos ir iespēja aplūkot un izmantot savā darbā ikvienam interesentam.

 

Pavasarī tika izsludināts Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, lai dotu jauniešiem iespēju īstenot savas idejas.

Konkursam tika iesniegti 8 projektu pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti septiņi, bet realizēti seši.

Īstenojot jauniešu idejas, Laucienes pamatskolā ir iekārtota Zaļās klases teritorija, Sabilē ir labiekārtota Zirņu ielas sporta bāze, notikusī veselības nedēļa Tiņģerē, Talsu Kristīgās vidusskolas jauniešiem bija iespēja gūt motivāciju pasākuma “ANTIPASĪVS” ietvaros, tāpat iegūt spēka vārdus un iedvesmoties bija iespēja arī Balgales pagasta jauniešiem, bet Valdemārpils vidusskolas skolēniem bija iespēja izjust satikšanās prieku, atgriežoties kolā pēc vasaras brīvlaika, piedaloties pasākumā “Atkal visi kopā – atkal roku rokā!”.

Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss atkal tiks izsludināts 2022. gada martā, kad jauniešiem būs iespēja īstenot savas idejas.

 

Konkursa “Labākā jauniešu organizācija” un Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikumus vērtēja Talsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome.

 

Novembra beigās noslēdzās Talsu novada jauniešu Brīvprātīgā darba gads. Šajā gadā Brīvprātīgajā darbā iesaistījās 12 jaunieši, gada laikā kopā nostrādājot 345 brīvprātīgā darba stundas.

 

Sākot ar 1. decembri jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem tiek aicināti Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā noslēgt Vienošanos un iesaistīties Brīvprātīgā darba veikšanā jaunajā gadā, krājot brīvprātīgajā darbā nostrādātās stundas un par to gada beigās saņemot apbalvojumus.


01.12.2021.

Pievienojies Talsu novada BRĪVPRĀTĪGAJIEM JAUNIEŠIEM!

Ik gadu Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs organizē, koordinē un pārrauga jauniešu brīvprātīgo darbu Talsu novadā.

No šodienas jaunieši (no 13 līdz 25 gadu vecumam) var pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai.

 

Brīvprātīgais darbs norisinās no 01.12.2021. līdz 25.11.2022. Šajā laika posmā jaunieši par paveikto krāj brīvprātīgajā darbā nopelnītās stundas un 2022. gada nogalē par paveikto saņem Sertifikātu (ja gada laikā brīvprātīgajā darbā nostrādāts vairāk par 60 stundām) vai Apliecinājumu (ja gada laikā brīvprātīgajā darbā nostrādāts līdz 60 stundām).

 

Lai kļūtu par brīvprātīgo jaunieti, TEV Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā jānoslēdz vienošanās, pretī saņemot Brīvprātīgā darba grāmatiņu, kurā veikt stundu uzskaiti.

 

Sīkāk par Brīvprātīgo darbu lasi ŠEIT

 


15.11.2021.

Foto izstāde "Mana dzimta laikmeta griežos"

No 15.11.2021. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā skatāma foto izstāde “Mana dzimta laikmeta griežos”, kura norisinās ikgadējās akcijas “Pasmaidi Latvijai!” ietvaros.

 

 

Paldies par dalību akcijā Talsu 2 vidusskolas, Talsu pamatskolas, Talsu Kristīgās vidusskolas, Pūņu pamatskolas, Dundagas vidusskolas, Virbu sākumskolas PII “Zīļuks”, Ģibuļu pagasta jauniešu kluba “Kontakts”, Rojas pagasta Brīvā laika pavadīšanas jauniešu centra “Strops”, jauniešu radošās darba grupas “TAS.ES” pārstāvjiem!


04.11.2021.

Noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas Valsts programmas apstiprinātais projekts "Kopā esam, darām, varam!"

Jauniešu vidū arvien vairāk vērojama vēlme piedalīties sava novada, pilsētas vai ciemata dzīvē, kā arī iespēja izteikties par sev nozīmīgiem jautājumiem. Lai arī ir ideju un vēlmju, nereti nav prasmju, lai spētu tās realizēt, piemēram, savu domu prezentēšana, kvalitatīvas informācijas sagatavošana, ar mūsdienīgām darba formām plānu finansējumu un vīziju īstenošana, kā arī novērojams, ka tiem nereti trūkst prasmju veikt veiksmīgu komunikāciju un sadarbību. Tāpēc desmit mēnešu garumā pēc darbā ar jaunatni iesaistīto darbinieku no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada — D. Šteinbergas, I. Grosbahas, S. Sulas, S. Laures — iniciatīvas, no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 22. oktobrim Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros norisinājās projekts «Kopā esam, darām, varam!».
Projektā tika iesaistīti sadarbības partneri no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām, par vienu no galvenajiem projekta mērķiem izvirzot starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās jaunatnes politikas īstenošanai.

Uz starpnovadu sadarbību vērsta darbība apvienotajā Talsu novadā
Projekta «Kopā esam, darām, varam!» mērķis un galvenās aktivitātes: vienotas sadarbības koncepcijas izstrāde Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada jauniešu iniciatīvai un līdzdalībai sabiedrības attīstības procesos, brīvprātīgajā darbā, kas vērsta uz starpinstitūciju un starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī apvienotajā Talsu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Galvenā projekta aktivitāte: līderu apmācības — «Vasaras akadēmija», kas šogad augustā trīs dienu garumā norisinājās lauku mājā «Dambji»­ Uguņciemā, Vandzenes pagastā. Līderu apmācības tika organizētas, lai iedrošinātu jauniešus izteikt savu viedokli, izstrādātu iniciatīvas, attīstītu dzīvē nepieciešamās prasmes, taču projekta mērķis un aktivitātes vērstas uz jauniešu līdzdalības aktivizēšanu, sadarbības veidošanu starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām un sekmīgu darbu pēc reģionālās reformas vienotā novadā jaunatnes politikas attīstībā.
Līderu apmācībās «Vasaras akadēmija» iegūtās zināšanas par projektu rakstīšanu, prasmes video materiālu filmēšanā, apstrādē, montāžā, plānošanā, savu ideju prezentēšanā jaunieši nodos saviem vienaudžiem skolēnu pašpārvaldēs, jauniešu organizācijās. Projekta laikā aizsāktās aktivitātes būs atbalsta mehānisms darbā ar jaunatni iesaistītajām personām.
Jaunieši programmas laikā veica dažādas analīzes, piemēram, kas jauniešiem ir pieejams novadā. Atbildes bija pārliecinošas: iespēja iesaistīties un līdzdarboties jauniešu organizācijās, plašs piedāvājumu klāsts interešu izglītībā, dažādas iespējas sporta jomā, piemēram, aktīvās atpūtas iespējas, dabas takas, sporta laukumi, kā arī brīvdabas estrādes. Savukārt uz jautājumu, kā jauniešiem novadā pietrūkst, tie minējuši vairāk aktīvu, motivētu un darboties gribošu jauniešu, komunikāciju savā starpā, sadraudzības pasākumus, pilnvērtīgāku informācijas apriti par dažādām jauniešu iespējām, pasākumus tieši jauniešu auditorijai, iekštelpu skeitparku, vairāk sakārtotu peldvietu, brīvdabas kino un kafejnīcu, kas darbojas arī vakara stundās.
Iniciatīvas un līdzdalības pamats — drošs, par sevi pārliecināts, mērķtiecīgs jaunietis
Iesaistīšanas metodes, lai piedalītos novada dzīvē un izteiktos par sev nozīmīgiem jautājumiem, attīstās un strauji mainās. Šobrīd līdzdalība ir daudz radošāka un saistīta ar plašsaziņas līdzekļu attīstību, un arī jauniešiem īpaši patīk radoši iesaistīšanās veidi. Viens no līdzdalības veidiem ir jauniešu iniciatīvas, tāpēc par projekta tiešo mērķa grupu tika izvirzīti jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem un darbā ar jaunatni iesaistītie darbinieki no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada.
Iniciatīvas un līdzdalības pamats ir drošs, par sevi pārliecināts, mērķtiecīgs jaunietis. Tikai brīdī, kad jaunietis ticēs savām spējām, viņš spēs aizraut citus, veidot komandu un īstenot savas idejas. Tāpēc ir nepieciešama līderu komanda, kas savu mērķu un plānu īstenošanā iesaista un aizrauj citus jauniešus. Projekta īstenošanā tika izveidota darba grupa, kura sastāvēja no jaunatnes jomā iesaistītajām personām un jauniešiem no visiem četriem novadiem. Darba grupa piedalījās visos projekta posmos — projekta realizēšanā, aktivitāšu plānošanā, līderu apmācību programmas izstrādāšanā, tostarp arī paši piedalījās līderu apmācībās, apkopoja informāciju, veidoja materiālus, kā arī tika iesaistīti paša projekta sagatavošanas posmā. Savukārt darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti uzrunāja savu organizāciju jauniešus iesaistīties darba grupā, kurā tika pārstāvēti trīs jaunieši un viens speciālists no katra novada.

Vislabāk jaunatnes darbā darbojas modelis «jaunietis — jaunietim»
Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta darbību, tika veiktas dažādas aktivitātes, kā, piemēram, sabiedrības informēšana par projekta mērķiem un aktivitātēm, jaunatnes jomā iesaistīto personu sanāksme, kurā visa Talsu novada jaunatnes darbā iesaistītie speciālisti tikās, lai izveidotu digitālu saziņas platformu kvalitatīvākam sadarbības procesam. Tāpat jaunatnes jomā iesaistītās personas kopā ar savu organizāciju jauniešiem veica esošo rīcības plānu novada attīstības programmā analīzi, izvirzot galvenos darba uzdevumus turpmākajai jaunatnes darba attīstībai un plānošanai. Neizpalika arī apmācību programmas izstrāde un pilnveidošana pēc lektoru ieteikumiem. Darba grupas jaunieši arī sagatavoja noslēguma prezentāciju, kurā iekļāva informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem un secinājumiem un izgatavoja sadarbības plāna informatīvo bukletu, projekta rezultātus prezentējot Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei, jaunatnes darbiniekiem un citiem jauniešiem, vadot diskusijas projekta noslēguma forumā «Apaļā galda sarunas».
Jāuzsver, ka projektā īstenotās aktivitātes vērstas uz jauniešu līdzdalību, līderu apmācību, darba ar jauniešiem un sadarbības plāna izstrādāšanu. Projekta rezultātā tika izstrādāta vienota koncepcija, kas radīs ilgtermiņa ietvaru darbā ar jaunatni īstenošanai, sadarbības veicināšanai un vienotai pieejai pašvaldībā pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Jau šobrīd redzams, ka arvien vairāk ieinteresētu jauniešu iesaistījušies Talsu novada jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības «TAS.ES» darbībā, kamēr jauniešu apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes jaunieši nodos saviem vienaudžiem savās skolēnu pašpārvaldēs, jauniešu organizācijās, jo vislabāk jaunatnes darbā darbojas modelis jaunietis — jaunietim.

 

 

/Elīza Paula Vegnere/


04.10.2021.

Jauniešu forums "Apaļā galda sarunas"

Nedēļas nogalē Talsu novada jaunieši tiksies forumā "Apaļā galda sarunas".

Forums notiks Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas Valsts programmas apstiprinātā projekta "Kopā esam, darām, varam!" ietvaros.


05.08.2021.

Jaunieši - līderi apgūs jaunas prasmes "Vasaras akadēmijā"

No 11. līdz 13. augustam Talsu novada jauniešiem – līderiem notiks apmācības “Vasaras akadēmija”, kuru ietvaros jaunieši iegūs zināšanas medijpratībā, apgūs projektu rakstīšanas pamatprincipus, veidos savu projektu ideju video prezentācijas, pirms tam zināšanas iegūstot meistarklasē, diskutēs par jaunatnes politikas jautājumiem jaunizveidotajā Talsu novadā, izteiks savas idejas jauniešu pasākumiem un aktivitātēm, mācīsies sadarboties un iegūs jaunus draugus.

Apmācības notiek Talsu novada pašvaldības un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras noslēgtā Līguma Nr. VP2020/1.2-14 (noslēgts 2020. gada 7. decembrī) “Līgums par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.2. apakšsadaļas „Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros.


15.03.2021.

MĀCIES! DARI! GŪSTI PANĀKUMUS!


17.11.2020.

Noslēgusies akcija "Pasmaidi Latvijai!"

Šajā gadā akcija "Pasmaidi Latvijai!" tika rīkota mazliet savādākā formātā - video sveicienu sagatavošana valsts iedzīvotājiem.

Paldies par dalību akcijā:

* jauniešu apvienības "TAS.ES" radošās darba grupas jauniešiem;

* Mērsraga vidusskolas skolēnu pašpārvaldei;

* Kolkas PII "Rūķītis" audzēkņiem;

* Stendes pamatskolas skolēnu pašpārvaldei;

* Talsu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvaldei;

* Dundagas vidusskolas skolēnu pašpārvaldei;

* Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu domei;

* Lībagu sākumskolas skolēnu pašpārvaldei;

* Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamentam;

* Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvaldei;

* Pastendes jauniešu klubam "Kontakts";

* Pūņu pamatskolas skolēnu padomei.

Visi video sveicieni aplūkojami ŠEIT.


30.09.2020.

Jaunieši īstenos savas idejas.

30. septembrī Talsu novada pašvaldībā tika apstiprināti Talsu novada jauniešu iniciatīvu projekti.

Šajā gadā jaunieši kopā ar saviem konsultantiem īstenos sešus projektus par kopējo summu 2648.73 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro, 73 centi):

 

* “Prāta kolosālās iespējas”, īstenotājs Artūrs Andrejs Mitenbergs, sadarbības organizācija – biedrība “Latvijas Mazpulki”, finansējums 495.00 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi);

“Atpūtas vieta “Svētku štābiņš””, īstenotāja Samanta Krauze, sadarbības organizācija – Balgales pagasta Brīvā laika pavadīšanas centrs, finansējums 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi);

„Kontakta koks”, īstenotāja Alise Pētersone, sadarbības organizācija – Ģibuļu pagasta pārvalde, finansējums 170.00 EUR (viens simts septiņdesmit euro, 00 centi);

„Mums!”, īstenotāja Dagmāra Brūvele, sadarbības organizācija – Pūņu pamatskola, finansējums 499,11 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi euro, 11 centi);

“Skolotājs Žogs”, īstenotāja Megija Budraite, sadarbības organizācija – Pūņu pamatskola, finansējums 500.00 EUR (pieci simti euro, 00 centi);

“Sporto pēdas, sporto sirds”, īstenotāja Marta Gintere, atbalsta organizācija – Stendes jauniešu iniciatīvu centrs “FIVE”, finansējums 484.62 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro, 62 centi).


17.09.2020.

Jaunieši savas idejas ir aizstāvējuši!

16. septembra pēcpusdienā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā pulcējās jaunieši, kuri Talsu novada jaunatnes lietu komisijai prezentēja savas jauniešu iniciatīvu projektu idejas.

Jaunieši savu ir padarījuši, tagad gaidām komisijas lēmumu.


17.09.2020.

Līderu kabineta tikšanās.

Sākoties jaunajam mācību gadam, starpnovadu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un jauniešu apvienības "TAS.ES" līderu kabinets atsācis savu darbu.

Pirmā tikšanās norisinājās 15. septembrī Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, kur jauniešiem bija iespēja pamēģināt savas prasmes mezglošanā jeb makramē.

Ikviens dalībnieks, sasienot kopā mezgliņus, pagatavoja sev sapņu ķērāju un aizsāka šī mācību gada jauniešu tēmu - "Vienosimies draudzībai!".


22.05.2020.

Nu ko?! Vakar atteicies no saldumu ēšanas?
Tad turam vārdu - pamēģini pagatavot visgaršīgākos braunijus! Izmanto recepti, ko Tev piedāvā TAS.ES radošās grupas jaunieši: Annija BerzaElīza GrenceRičards Ivanovs un Rihards Gedrovics! Izskatās, ka viņiem sanākuši PATIEŠĀM GARDI BRAUNIJI!

Kad kārumus esi pagatavojis, ģimenes lokā noskaties kādu labu animācijas filmu!
Kuru izvēlēties? Varbūt tev noder ieteikumi, ko Tev sniedz TAS.ES radošās darba grupas meitenes: Laine BajāreNikola JākobsoneViktorija Kukīte vai Justīne Neimane?!

 

Lai jauka nedēļas nogale!!!


21.05.2020.

Čau, čau!!! Klāt jau ceturtdiena!!! Ja rīt vēlies uzzināt, kā pagatavot visgaršīgākos braunijus
..tad šodien ievēro, ko aicina Gerda MihnevicaElīza Paula Vegnere, Kate Sporģe un Artis Zutis - atsakies dienu no saldumiem..
..un ievēro, ko aicina Jānis FreibergsAnce ŽukovaLaura Purviņa, Agate Grunte un Klāvs Karols – BRAUC AR RITENI!


20.05.2020.

Trešdiena - mazā piektdiena...
TAS.ES radošās grupas jaunieši - Eduards GrīnhofsRenāte SpirgaTomass Dziemidovs un Marta Zēberga - pēc garās skolas un darba dienas aicina nesteidzīgi ieklausīties dabā...


20.05.2020.

Apvienības "TAS.ES" radošās darba grupas jaunieši atkal izaicina!

 

Piedalies arī Tu! Savu rezultātu publicē savā FB vai IG story un esi tikpat aktīvs kā Līva Krista UčelnieceToms FridrihsonsMadara ProkopovičaMarta Elizabete Maldone un Annija Jurkāne!


19.05.2020.

Ko dari Tu, lai aktīvi un veselīgi iesāktu savu rītu???
TAS.ES radošās darba grupas meitenes Ivanda PuduleMonta Megija Učelniece un Laura Vigule iesaka rītu iesākt ar nelielu izlocīšanos - jogu!
Pievienojies meitenēm un parādi savu rīta iesākšanas tradīciju!