Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības "TAS.ES"

LĪDERU KABINETS

Reizi mēnesī tiekas apvienības „TAS.ES” līderu kabinets, kurā darbojas 2 pārstāvji no katras skolēnu pašpārvaldes un jauniešu organizācijas. Līderu kabineta galvenie uzdevumi ir saistīti ar sadarbības un informācijas apmaiņas veicināšanu, unikālu apvienības pasākumu ideju radīšanu, jauniešiem aktuālo jautājumu un problēmu pārrunāšanu, līderu apmācību, jaunatnes darba popularizēšana.

Līderu kabinetu veido pārstāvji no: 

  • 9 jauniešu organizācijām Talsu novadā
  • 18 skolēnu pašpārvaldēm Talsu novadā

Sīkāk ŠEIT