IR SĀCIES JAUNAIS TALSU NOVADA BRĪVPRĀTĪGO JAUNIEŠU DARBA GADS

DARBA GADA ILGUMS NO 02.12.2019. LĪDZ 13.11.2020.


Talsu novada JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

 

 

 * Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas brīvas gribas bez finansiālās ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Latvijā Brīvprātīgā darba regulējumu nosaka Brīvprātīgā darba likums.

Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.

 

* Talsu novada jaunieši var noslēgt vienošanās līgumu un saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņu Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4. stāvā 401. kab., Kareivju ielā 7, Talsos).

 

* Organizācijas un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus aizpildot anketu jauniešu brīvprātīgā darba devējiem un atsūtot uz e-pastu dana.steinberga@talsi.lv 

Brīvprātīgā darba NOLIKUMS (2019./2020. gadā) 

 

Brīvprātīgā darba veicēja VIENOŠANĀS līgums (2019./2020. gadā)

 

Vecāku PIEKRIŠANA Brīvprātīgā darba veikšanai nepilngadīgām personām (2019./2020. gadā)

 

Brīvprātīgā darba devēja ANKETA (2019./2020. gadā)Brīvprātīgā darba devēji

Iestādes/organizācijas nosaukums

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Adrese

Brīvības iela 17a, Talsi, LV-3201

Kontaktpersona

Dana Šteinberga (dana.steinberga@talsi.lv)

Tālrunis

63291805, 28355770

E-pasts

bjc@talsi.lv

Brīvprātīgā darba joma/-as

Kultūra/māksla, daba/vide, sports, sociālās aktivitātes, izglītība/zinātne

Brīvprātīgā darba apraksts:

1. Radošu darbnīcu sagatavošana un vadīšana dažādiem vecumposmiem.

2. Jauniešiem aktuālu pasākumu, aktivitāšu organizēšana, plānošana, vadīšana.

3. Projektu rakstīšana un īstenošana.

4. Dažāda veida darbi pasākumu laikā (dekorāciju uzstādīšana, tehniski darbi)

Darba veikšanas laiks

Pakārtots Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pasākumiem, aktivitātēm.

Iestādes/organizācijas nosaukums

Ģibuļu pagasta Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs

Adrese

Skolas iela 1a, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu  novads

Kontaktpersona

Antra Jaunskalže

Tālrunis

26656147

E-pasts

antra.jaunskalze@talsi.lv

Brīvprātīgā darba joma/-s

Kultūra/māksla, daba/vide, sociālās aktivitātes, izglītība, zinātne

Brīvprātīgā darba apraksts:

1.Darbs ar skolēniem un jauniešiem.

2.Radošu darbnīcu sagatavošana un organizēšana.

3.Jauniešu aktivitāšu organizēšana un vadīšana.

4.Projektu rakstīšana un īstenošana.

Darba veikšanas laiks

Saskaņots ar Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra darba laiku.

Vēlamās prasmes, iemaņas un zināšanas Brīvprātīgajam

Pieredze darbā ar jauniešiem, (var arī nebūt).

Aktivitāšu organizēšana.

Iemaņas pasākumu noformējuma veidošanā (dekorācijas, bukleti u.tml.)

Labas komunikācijas prasmes.

Iestādes/organizācijas nosaukums

Talsu 2.vidusskola

Adrese

K. Mīlenbaha 32, Talsi

Kontaktpersona

Līga Balga

Tālrunis

26320096

E-pasts

liga.balga@talsu2vsk.lv

Brīvprātīgā darba joma/-s

Kultūra/māksla, daba/vide, sociālās aktivitātes, sports, izglītība, zinātne, cita joma

Brīvprātīgā darba apraksts:

Dažādas, ar skolas dzīvi saistītas aktivitātes.

Darba veikšanas laiks (ja attiecināms)

Nenoteikts, atkarīgs no situācijas (interesēties pie kontaktpersonas).

Iestādes/organizācijas nosaukums

Talsu novada muzejs

Adrese

Kārļa Mīlenbaha 19, Talsi, LV-3201

Kontaktpersona

Ieva Priede (ieva.priede@talsi.lv)

Tālrunis

63222770, 29102628

E-pasts

novadamuzejs@talsi.lv

Brīvprātīgā darba joma/-as

Kultūra/māksla, daba/vide, sociālās aktivitātes, izglītība/zinātne

Brīvprātīgā darba apraksts:

1. Radošu darbnīcu sagatavošana un vadīšana dažādiem vecumposmiem.

2. Vēstures pētniecība.

3. Jauniešiem aktuālu pasākumu veidošana.

4. Iespējams attīstīt arī digitālās prasmes: fotografēšana, filmēšana, sociālo tīklu kontu pārvaldība.

Vēlamās prasmes, iemaņas un zināšanas Brīvprātīgajam

Brīvprātīgo darbu iespējams saskaņot ar jaunieša prasmēm un vēlmei iegūt jaunas kompetences.

Iestādes/organizācijas nosaukums

Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrs "Sava vieta"

Adrese

Talsu iela 2, Valdemārpils, Talsu novads, LV - 3260

Kontaktpersona

Luīze Rakstiņa 

Tālrunis

27842992

E-pasts

luize.jegermane@talsi.lv

Brīvprātīgā darba joma/-as

Kultūra/māksla, daba/vide, sports, sociālās aktivitātes, izglītība/zinātne

Brīvprātīgā darba apraksts:

Dažāda veida darbi Jauniešu iniciatīvu centrā.

 

 

 

Iestādes/organizācijas nosaukums

Talsu novada pašvaldības pansionāts “Lauciene”

Adrese

Pansionāts “ Lauciene” Laucienes pag., Talsu novads

Kontaktpersona

Lietvede Malda Pētersone

Tālrunis

29902141

E-pasts

laucienespansionats@talsi.lv

Brīvprātīgā darba joma/-as

Sociālās aktivitātes

Brīvprātīgā darba apraksts:

Klientu pastaigas svaigā gaisā ( pavadīšana ar vai bez palīglīdzekļiem),

sarunas, galda spēles, lasīt priekšā vājredzīgam klientam un tml.

Darba veikšanas laiks

Saskaņojot ar sociālo aprūpētāju pa tālr. 22016508

Vēlamās prasmes, iemaņas un zināšanas Brīvprātīgajam

Saskarsmes prasmes

Iestādes/organizācijas nosaukums

Talsu Valsts ģimnāzija

Adrese

Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Kontaktpersona

Singurs Zariņš

Tālrunis

63291765

E-pasts

talsugimnazija@talsi.lv

Brīvprātīgā darba joma/-as

Kultūra/māksla, daba/vide, sociālās aktivitātes, sports, izglītība/zinātne, cita joma

Brīvprātīgā darba apraksts:

Skolas pasākumu organizēšana, vadīšana, fotografēšana, filmēšana, sporta pasākumu organizēšana un citi ar skolas dzīvi saistītie pienākumi