Metodiskie materiāli darbam ar jauniešiem
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras INFORMATĪVIE MATERIĀLI.


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras LEJUPIELĀDES.


Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvie materiāli - NOZARĒ "JAUNATNE".


Metodiskais materiāls - DARBS AR JAUNATNI PAŠVALDĪBĀS (2016).