Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrs

PAR MUMS

Dundagas BLPC ir iestādes “Dundagas Kultūras pils” sastāvdaļa ar trīs pakalpojumu sniegšanas vietām:

·      Pils iela 9,

·      Saules iela 8,

·      Dundagas pils.

BLPC piedāvā pagasta iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku dažādos pasākumos, piemēram, galda tenisa turnīri, rokdarbnieču tikšanās, dažādas meistarklases, tematiski pasākumi jauniešiem, vasaras tematiskās dienas bērniem un jauniešiem, semināri un citi.

Ikdienā BLPC darbojas kā vieta, kurā uzturas bērni un jaunieši pēc skolas, saturīgi pavadot savu brīvo laiku. Centrs aktīvi darbojas iestādes  rīkotajos kultūras pasākumos. Laba sadarbība izveidojusies ar Dundagas vidusskolu.

Pils ielā 9 pašvaldība piedāvā telpu nomas pakalpojumus.

MOTO

Prieks kopā būt!

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Santa Sula

Tālruņa nr. saziņai:

28018885

E-pasts saziņai:

santa.sula@dundaga.lv

Organizācijas adrese:

Pils iela 9, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads,

LV-3270

REDZAMĪBA

Dundagas pagasta mājas lapa: Dundaga

Facebook: Dundagas BLPC