Stendes JIC "FIVE"

PAR MUMS

Stendes jauniešu centrā aktīvi darbojas apmēram 20 jauniešu  13 – 18 g.v. Jaunieši labprāt piedalās centra un Stendes pilsētas aktivitātēs. Ierosina un līdzdarbojas, lai uzlabotu savas pilsētas un JIC vizuālo izskatu, piedalās projektu konkursos un veiksmīgi tos realizē dzīvē. Svētkos cenšas pārsteigt un iepriecināt pilsētas iedzīvotājus ar vēl nebijušām aktivitātēm. Arī paši sevi iepriecina ar kulinārijas pēcpusdienām, jautrām spēlēm, sacensībām un konkursiem, kopīgām jubilejām, izlaidumiem un sporta spēlēm.

2022. gadā JIC atzīmēs 14. gadadienu.

MOTO

Kurš gan cits, ja ne es!

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Dace Gintere

Tālruņa nr. saziņai:

27745807

E-pasts saziņai:

dace.gintere@talsi.lv

Organizācijas adrese:

Dumpīšu iela 3a, Stende, Talsu novads

REDZAMĪBA

Instagram - @stendes_jic,

Stendes pilsētas mājas lapa – Stendes JIC