Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrs “Sava Vieta”

PAR MUMS

Centrs savu darbu uzsāka 2007. gada 28. septembrī ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta atbalstu. Centrs ir pašvaldības iestāde un tās mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.  

Kopš dibināšanas jauniešu centrs savu darbību attīsta ar projektu piesaisti, neatlaidīgu darbošanos, radošām idejām un aktīviem jauniešiem.

Centrā darbojas „Jauniešu padome”, kas piedalās iestādes darba organizācijā, pasākumu un aktivitāšu organizēšanā un pārstāv jauniešu centru citu rīkotajos pasākumos, aktivitātēs, akcijās un konkursos.

Centram ir izveidota sava animācijas filmiņa par pirmā gadā paveikto.

Jauniešu centra mērķauditorija ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, taču netiek liegta iespēja to apmeklēt arī jaunākiem dalībniekiem.

MOTO

Paša spēkiem!

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Liene Fridrihsone

Tālruņa nr. saziņai:

27842992, 26602612

E-pasts saziņai:

liene.fridrihsone@talsi.lv

Organizācijas adrese:

Talsu iela 2, Valdemārpils, LV-3260

REDZAMĪBA

Facebook - Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrs “Sava Vieta”