Vandzenes jauniešu centrs

PAR MUMS

Vandzenes jauniešu centrā vienmēr ir  darbojušies atraktīvi un radoši jaunieši. Tādi, kuri ir pierādījuši, ka var, ka ir daļa no Vandzenes un, ka šī vieta viņiem ir svarīga. Vienmēr ir atrasts laiks, lai satiktos, lai kopīgi organizētu un realizētu pasākumus Jauniešu centrā un pagastā.

Klāt esam visur. Ņemot vērā mūsu pagasta intensīvo un daudzveidīgo kultūras dzīvi, nav iedomājami kādi notikumi, kuros iztiktu bez mūsu līdzdalības.

Laiks rit. Pieaugušie jaunieši dodas augstāk, bet mēs sākam visu no gala.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Mārīte Zvirgzdiņa

Tālruņa nr. saziņai:

26604447

E-pasts saziņai:

marite.zvirgzdina@talsi.lv

Organizācijas/pašpārvaldes adrese:

“Pagastmāja”, Vandzene, Talsu novads

REDZAMĪBA

https://www.facebook.com/jcvandzene/