Dundagas vidusskolas skolēnu pašpārvalde

PAR MUMS

Skolēnu pašpārvaldi veido skolēni no 8.-12.klasei, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu sabiedriskās dzīves veidošanos skolā, pildītu starpnieka funkcijas starp skolas administrāciju un skolēniem, kā arī veicinātu mācību procesa uzlabošanu. Skolēnu pašpārvalde piedalās skolas darba plānošanā, skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē un iesaistās skolas sadzīves apstākļu uzlabošanā. Skolēnu pašpārvalde sadarbojas ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, jauniešu un sabiedriskajām organizācijām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Norika Segliņa, direktores vietniece audzināšanas jomā

Tālruņa nr. saziņai:

26151975

E-pasts saziņai:

norikina@inbox.lv

Adrese:

Dundagas vidusskola, Talsu iela 18, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

REDZAMĪBA

Instagram konts: dvsk_pasparvalde

Informācija skolas mājas lapā: www.skola.dundaga.lv

Informācija skolas facebook: Dundagas vidusskola