Mērsraga vidusskolas Jauniešu radošā iniciatīvu grupa

PAR MUMS

Mērsraga vidusskolas Jauniešu radošajā iniciatīvu grupā 2021./2022. m.g. darbojas radoši jaunieši – gan meitenes, gan zēni. Grupas dalībnieki ir no 5. līdz 12. klasei. Tikšanās notiek gan starpbrīžos, gan pēc stundām. Jaunieši cenšas organizēt pasākumus un piedalīties tajos.

MOTO

Mūsos kopā ir spēks!

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Dace Matroze – Daugele

Tālruņa nr. saziņai:

29421495

E-pasts saziņai:

dace.matroze@talsi.lv

Adrese:

Mērsraga vidusskola, Skolas iela 8, Mērsrags, Talsu novads, LV 3284

REDZAMĪBA

Facebook: Mērsraga vidusskola