Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvalde "Spārni"

PAR MUMS

Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldē jeb radošo iniciatīvu klubiņā “Spārni” 2021./2022. mācību gadā darbojas 24 aktīvi 7. – 12. klašu skolēni.

Skolēnu pašpārvalde dod iespēju aktīviem un darboties gribošiem jauniešiem iesaistīties skolas dzīves plānošanā un organizēšanā. Tieši skolēnu pašpārvaldē skolēni nostiprina savas prasmes plānot un realizēt, uzņemties atbildību par uzticēto un solīto, kā arī uzrunāt un aizraut citus ar savu ideju.

Pašpārvaldes pamatdarbība ir skolas tradīciju kopšana un pasākumu organizēšana.

MOTO

Viss, ko mēs spējam iedomāties, tiek realizēts.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Rojas vsk. direktores vietniece audzināšanas darba jomā Elīna Memrikova

Tālruņa nr. saziņai:

26378310

E-pasts saziņai:

elina.muskare@inbox.lv

Adrese:

Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads

REDZAMĪBA

Facebook: Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Instagram: @ssp_roja

Rojas vidusskolas mājas lapa: Rojas vidusskola