Talsu novada vidusskolas skolēnu pašpārvalde

PAR MUMS

Pašpārvalde ir brīva organizācija, kuru veido klašu aktīvie skolēni. Pašpārvalde ir starpnieks starp skolēniem, pedagogiem un skolas administrāciju.

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

·      iesniegt priekšlikumus vadībai skolas darbības uzlabošanai, kuri papildina skolas ikgadējo darba plānu;

·      organizēt skolas pasākumus, konkursus, viktorīnas, erudīcijas spēles un veicināt skolēnu piedalīšanos;

·      aktivizēt skolas izglītības, kultūras un izklaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības;

·      skolas tēla popularizēšana;

·      skolas telpu noformēšana svētkos/pasākumos.

Skolēnu pašpārvaldē darbojas klašu aktīvākie skolēni, kuri veido 3 sektorus.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Agnese Jansone

Tālruņa nr. saziņai:

26400022

E-pasts saziņai:

agnesejansone.talsi@inbox.lv

Adrese:

Kārļa Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads, Latvija,

LV-3201

REDZAMĪBA

Skolas mājas lapa: Talsu novada vidusskola

Facebook: Talsu novada vidusskola