Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu parlaments

PAR MUMS

 

Radoši jaunieši brīvprātīgi pavada laiku skolēnu parlamentā, lai:

* veidotu skolas telpu noformējumu;

* organizētu pasākumus;

* iesaistītos citu organizāciju rīkotajos pasākumos;

* dotos pieredzes apmaiņu braucienos uz citām pašpārvaldēm;

* ar Talsu Valsts ģimnāzijas absolventu biedrības palīdzību gūtu līdzekļus, kurus novirzītu labdarībai vai savu pasākumu kvalitatīvākai īstenošanai;

* gūtu pieredzi turpmākajai dzīvei.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Singurs Zariņš

Tālruņa nr. saziņai:

29151863

E-pasts saziņai:

s.zarins@inbox.lv

Adrese:

Brīvības iela 29, Talsi, LV-3201

REDZAMĪBA

Skolas mājas lapa: Talsu Valsts ģimnāzija  

Facebook: TVĢ

Instagram: @talsuvalstsgimnazija