2021. gads

2021. GADĀ ĪSTENOTI SEŠI JAUNIEŠU INCIATĪVU PROJEKTI!

2021. gada pavasarī tika izsludināts Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, lai dotu jauniešiem iespēju īstenot savas idejas.

Konkursam tika iesniegti 8 projektu pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti septiņi, bet realizēti seši.

 

Īstenojot jauniešu idejas, Laucienes pamatskolā ir iekārtota Zaļās klases teritorija, Sabilē ir labiekārtota Zirņu ielas sporta bāze, notikusī veselības nedēļa Tiņģerē, Talsu Kristīgās vidusskolas jauniešiem bija iespēja gūt motivāciju pasākuma “ANTIPASĪVS” ietvaros, tāpat iegūt spēka vārdus un iedvesmoties bija iespēja arī Balgales pagasta jauniešiem, bet Valdemārpils vidusskolas skolēniem bija iespēja izjust satikšanās prieku, atgriežoties kolā pēc vasaras brīvlaika, piedaloties pasākumā “Atkal visi kopā – atkal roku rokā!”.

 

Ar paveikto varat iepazīties, noskatoties projektu īstenotāju sagatavotās video prezentācijas. PROJEKTU NOSLĒGUMA PREZENTĀCIJAS

 

Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss atkal tiks izsludināts 2022. gada martā, kad jauniešiem būs iespēja īstenot savas idejas.

 

Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikumus vērtēja Talsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome.


JAUNIETI! ESI AKTĪVS UN PIEDALIES!

Arī šajā gadā Talsu novada jaunieši aicināti īstenot savas idejas, piedaloties Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Konkursu izsludina Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību.

Sīkāku informāciju meklē: ej.uz/JIP_2021


2020. gads

Jauniešu iniciatīvu projekti.

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.


Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500 eiro vienam projektam.

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
·         āra dzīves aktivitātēm;
·         jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
·         lektoru piesaistei;
·         fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
·         radošai pašizpausmei.

 

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2020. gada 4. septembra plkst. 17.00

Projektu ideju realizēšana no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. novembrim.


Konkurss izsludināts pamatojoties uz Talsu novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr.208


Nolikums, pieteikuma un atskaišu veidlapas pieejamas: ŠEIT

Sīkāka informācija zvanot: 63291805


2019. gads