Download
Projekta "Septiņas ĪBAS" prezentācija
Atskats Septiņas ĪBAS.pdf
Adobe Acrobat Document 3.7 MB

"Vasaras Akadēmija - Septiņas ĪBAS"

No 24.-26.augustam "Septiņas ĪBAS" devās uz kempingu "Veccepļi", kur pavadīja trīs radoša un intelektuāla darba pilnas dienas. Jaunieši grupās apkopoja savas apmācībās iegūtās zināšanas, risināja dažādus jautājumus un apguva to, ko līdz šim nebija paspējuši. 

Visas septiņas ĪBAS ir izzinātas - informētība, vienlīdzība, līdzdalība, brīvprātība, veselība, sadarbība, neformālā izglītība. 


 "Sadarb-ĪBA - Vesel-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA"

1. augustā "Septiņu ĪBU" jaunieši devās uz Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centru "SAVA VIETA", kur apguva dažādas zināšanas par orientēšanos un paši mēģināja atrast dažādas vietas Valdemārpils pilsētā. Jaunieši atzīst, ka tas nemaz nav tik viegli, jo īpaši tādēļ, ka jāpārvietojas skrienot.

"Sadarb-ĪBA - Brīvprāt-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA"

6.jūnijā Ģibuļu pagasta Pastendes Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrā norisinājās "Septiņu ĪBU" seminārs "Sadarb-ĪBA - Brīvprāt-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA", kura ietvaros jaunieši mācījās sadarboties dažādās grupās veicot dažādus grupu uzdevumus. Tāpat jaunieši veica brīvprātīgo darbu Pastendes teritorijā - PII "Ķipars", Pastendes pamatskolā, Pastendes bibliotēkā un sporta laukumā

"Informēt-ĪBA - Vienlīdz-ĪBA - Līdzdal-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA"

22.maijā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā tikās apmācību cikla "Septiņas ĪBAS" dalībnieki apmācību seminārā "Informēt-ĪBA - Vienlīdz-ĪBA - Līdzdal-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA". Kopā ar treneri Inesi Siliņu jaunieši iepazinās, pētīja un analizēja dažādas mājas lapas, kurās iespējams iegūt jauniešiem aktuālo informāciju, grupās veidoja plānu, kā cīnīties ar nevienlīdzību un uzzināja daudz jauna par līdzdalību. Jaunieši atzīst, ka šīs apmācības ir interesantas un viņiem ir iespēja uzzināt daudz jauna.

5.maijs - pieredzes apmaiņā uz Jēkabpili

5.maijā "Septiņas ĪBAS" dalībnieki, kopā ar projekta darba grupas jauniešiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jēkabpili.

Jēkabpilī iepazināmies ar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas parlamentu, Jēkabpils jauniešu domi un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru, kā arī paguvām nedaudz apskatīt pilsētu un Jēkabpils Mežaparku.  

Jaunieši sadraudzējās savā starpā, guva lielisku pieredzi un spēja salīdzināt Talsu novada jaunatnes darbu ar Jēkabpils jaunatnes darbu. 

30. aprīlis - "Septiņas ĪBAS" sadraudzības vakars

30.aprīlī notika pirmais apmācību cikla "Septiņas ĪBAS" pasākums. Šajā pasākumā piedalījās projekta darba grupas jaunieši-līderi un desmit jaunieši, kas tika īpaši izraudzīti no projekta dalībnieku vidus.

Jaunieši iepazinās, veicināja sadarbības prasmes un lietderīgi pavadīja laiku, taču pats galvenais ir tas, ka projekta darba grupas jaunieši kļuva par atbalsta personām, kuras atbalstīs un palīdzēs iejusties projekta aktivitātēs šiem projekta dalībniekiem!

Pieteikšanās līdz 25.aprīlim.


PIESAKIES ŠEIT: http://ejuz.lv/3bq


„Septiņas ĪBAS” ir jauniešu apmācību cikls, kurā jaunieši pilnveido sevi kā personību ar dažādiem neformālās izglītības paņēmieniem, kā arī aktīvi līdzdarbojas septiņās „ĪBĀS” - informētība, vienlīdzība, līdzdalība, brīvprātība, veselība, sadarbība un neformālā izglītība.

 

Apmācību cikla mērķis ir Talsu novada jauniešu personības, prasmju un iemaņu pilnveidošana, veicinot savstarpējo vienlīdzību un sadarbību, sociālo iekļaušanos, iekļaušanos darba tirgū, aktīvo pilsonību un atbildīgu attieksmi pret sevi kā sabiedrības sastāvdaļu.

 

Apmācību ciklā "Septiņas ĪBAS" 30 Talsu novada jaunieši apgūs zināšanas un prasmes, kas veicinās jauniešu personības pilnveidi, uzņēmību, piederīguma apziņu, veselīgu dzīves veidu, līdzdalību, vienlīdzību, informētību.

Apmācību cikla "Septiņas ĪBAS" aktivitātes: 

®      5.maijs - Izbraukuma pieredzes apmaiņas seminārs uz Jēkabpili  

®      22.maijs - Apmācību seminārs "Informēt-ĪBA - Vienlīdz-ĪBA - Līdzdal-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA" Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā  

Jauniešus neformālā un saistošā veidā informē par jauniešiem aktuālajām interneta vietnēm, kur ir iespējams iegūt noderīgu informāciju, izvērtējot šīs mājas lapas, mācīties atšķirt noderīgu informāciju no nesvarīgākās. Grupās diskutē par vienlīdzības jautājumiem un cilvēku dažādību, secinājumus prezentē citām komandām. Runā un diskutē par politiskajiem un citiem līdzdalības procesiem, kā arī jauniešu nozīmi šajos procesos.

®    5.jūnijs - Apmācību seminārs "Sadarb-ĪBA - Brīvprāt-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA" Pastendē  

Jaunieši apgūst sadarbības prasmes, sadarbības veidus un iespējas, ko tās paver, kā arī citu informāciju par sadarbības veidošanas iespējām. Jaunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm veido sadarbības komandas, kurās veiks kādu, pēc jauniešu brīvas izvēles, nelielu brīvprātīgu un sabiedriski noderīgu darbu. Savas sadarbības komandu paveiktās aktivitātes prezentēs pārējiem apmācību dalībniekiem.

®      1.augusts - Apmācību seminārs "Sadarb-ĪBA - Vesel-ĪBA - Neformālā izglīt-ĪBA" Valdemārpilī  

Jauniešiem pastāsta un parāda par orientēšanos, piesardzības pasākumiem, ekipējumu un karšu lasīšanu. Jaunieši orientējas Valdemārpilī, meklējot dažādas vietas, sekojot norādēm, pildot uzdevumus.

®      24.-26.augusts - Trīs dienu apmācību seminārs „Vasaras akadēmija - Septiņas ĪBAS” Veccepļos 

Trīs dienu garumā jaunieši ar dažādiem neformālās izglītības paņēmieniem un treneru palīdzību apspēlētu, diskutētu, darbosies visām septiņās tēmās, dalīsies šajā apmācību cikla laikā gūtajā pieredzē un izstrādās idejas citiem sadarbības pasākumiem.

®      7.septembris - "Septiņas ĪBAS" noslēguma seminārs 

Apmācību dalībnieki, dalīsies pieredzē ar visiem interesentiem. Veidos darba grupas un būs šo grupu vadītāji, kopā diskutēs par kādu no apmācībās apskatītājām jomām. Informējot un nododot zināšanas un prasmes citiem jauniešiem.


 

Piesakies šeit: http://ejuz.lv/3bq

Pieteikšanās līdz 25.aprīlīm!