01. 04. 2019.

Jaunieti, sarosies!

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS TALSU NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSAM!

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

 

Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500 eiro vienam projektam.

 

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

·        āra dzīves aktivitātēm;

·        jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

·        lektoru piesaistei;

·        fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību       attiecīgajā sporta veidā;

·        radošai pašizpausmei.

 

Pieteikums iesniedzams papīra formā – vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā Talsos, Kareivju ielā 7 un elektroniski – nosūtot uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centra e-pasta adresi bjc@talsi.lv, e-pasta nosaukumā norādot – „Pieteikums konkursam”. Visiem iesniedzējiem tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

 

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst. 15.00. Projekti, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti.

Konkurss izsludināts pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu Nr.229, 2019. gada 28. martā.

 

Sīkāka informācija zvanot: 63291805 


Download
Ieraugi.Iepazīsti.Iedvesmojies!
Projekta rezultāti
9_Talsu novada iniciatīva projekts. (1).
Adobe Acrobat Document 868.7 KB
Download
Reiz senā šodienā
Projekta rezultāti
8_Reiz-senā-šodienā.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
Download
Redzēt pasauli kā nevienam citam
Projekta rezultāti
7_Redzet_pasauli_ka_nevienam_citam.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
Download
Skanošā siena - jauniešu dāvana bērnudārzam
Projekta rezultāti
6_Skanošā siena2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Download
Zaļais piedzīvojums
Projekta rezultāti
4_JIP “Zaļais piedzīvojums”.pdf
Adobe Acrobat Document 772.6 KB
Download
Talsu 2.vidusskola skrien
Projekta rezultāti
5_Talsu 2. vidusskola SKRIEN! (1).pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB

„Talsu pilsētas un novadu skolu interešu pulciņu pirmās palīdzības pieredzes apmaiņas diena”

2016.gadā tiks īstenotas septiņas jauniešu iniciatīvas

Ivanda Pudule un Anete Pozņaka, sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru, no augusta līdz novembrim īstenos projektu „Reiz senā šodienā”, kura ietvaros tiks meklētas fotogrāfijas, kas uzņemtas pirms 2010.gada Talsos un Talsu tuvākajā apkārtnē. Fotogrāfiju atmosfēru uzņemšanas vietā atdarinās ar tērpu un rekvizītu palīdzību. Jaunietes plāno aptvert vismaz piecdesmit gadus, izraugoties piecas fotogrāfijas no katra gadu desmita. Noslēgumā Latvijas 98.dzimšanas dienai tiks veltīta izstāde, kurā būs redzamas fotogrāfiju kopijas un kā šajās vietās pagātne izskatītos mūsdienās. Ar šo projektu jaunietes vēlas radīt interesi jauniešos un iedzīvotājos par Talsu vēsturi un fotogrāfijas saglabāt kā Talsu novada jauniešu ieguldījumu Latvijas simtgades svētkiem. Projektā aicinās piedalīties ikvienu interesentu.

 

Nikola Ivanova un Daniels Muzikants-Spēlmanis, sadarbībā ar Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centru „Sava vieta” no jūnija līdz novembrim īstenos projektu „Ieraugi. Iepazīsti. Iedvesmojies!”. Divas reizes mēnesī jauniešiem un iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar dažādiem bijušajiem vai vēl esošajiem Valdemārpils iedzīvotājiem, kuri ar savu pašaizliedzību, talantu un neatlaidību ieguvuši atpazīstamību Latvijā un ārpus tās. Dažādās personības, sniegs jauniešiem ieskatu dažādu profesiju ikdienā un ļaus uzzināt, kas nepieciešams, lai sasniegtu savas ieceres. Noslēgumā Valdemārpils vidusskolā būs apskatāma izstāde par projekta laikā notikušo. Ar šo projektu jaunieši vēlas iedvesmot iedzīvotājus darboties savas dzīvesvietas labā un mudināt jauniešus izvēlēties nākotnes profesiju.

 

Rūta Amstere un Pastendes jauniešu klubs „Kontakts”, sadarbībā ar Ģibuļu pagasta pārvaldi, no augusta līdz septembrim īstenos projektu „„Skanošā diena” – jauniešu dāvana bērnudārzam”. Projekta ietvaros tiks savākti dažādi sadzīves priekšmeti – plastmasas spaiņi, metāla katli, veļas dēļi un citi līdzīgi priekšmeti. Projekta noslēgumā pirmskolas izglītības iestādes „Ķipars” rotaļu laukumā tiks uzstādīta 2 metrus gara un 1,5 metrus augsta metāla pinuma siena, pie kuras būs piestiprināti visi savāktie priekšmeti un izveidotas vālītes, ar kuru palīdzību pārbaudīt katra priekšmeta skanējumu. Īstenotāji vēlas, lai šī siena bērniem ļautu attīstīt ritma sajūtu un iepazīt dažādu materiālu skanējumu.

 

Aivars Grunte, Sintija Siliņa, Ritvars Krūmiņš, Annija Krūmiņa, Kristaps Gailis un Luanda Miķelsone, sadarbībā ar Lībagu pagasta pārvaldi, īstenos projektu „Zaļais piedzīvojums”. Šajā projektā pilngadīgajiem jauniešiem būs iespēja vienu nedēļas nogali jūlijā pavadīt mācoties ugunsdrošības un drošības uz ūdens noteikumus no profesionāliem ugunsdzēsējiem, nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm brīvā dabā, veicot brīvprātīgo darbu, iepazīstoties ar dažādiem ievērojamiem Talsu novada apskates objektiem Abavas krastos un pārbaudot savu izturību neikdienišķos apstākļos, pārvietojoties ar laivām. Īstenotāji vēlas jauniešiem rast iespēju pavadīt lietderīgi pavadīt laiku, iemācīties drošības uz ūdens un ugunsdrošības noteikumus, piesaistīt jauniešus brīvprātīgajam darbam.

 

Gunārs Grīnhofs, Emīlija Cielēna, Anastāsija Bulkina un Emīls Robalds, sadarbībā ar Talsu 2.vidusskolu, maijā īstenos projektu „Talsu 2.vidusskola SKRIEN”. Projekta ietvaros tiks organizēts skrējiens skolēniem, vecākiem un absolventiem, pirms tam notiks konkurss par skrējiena logo izstrādi. Projekta organizatori tiksies ar „NIKE RIGA RUN” pārstāvjiem, lai sekmīgi noorganizētu skrējienu, konsultēsies ar TV operatoriem, reklāmas rullīša izveidošanai. Ar projekta palīdzību jaunieši vēlas saliedēt vecākus, skolotājus un skolēnus, kā arī piesaistīt bērnus un jauniešus vairāk nodarboties ar sportiskām aktivitātēm.

 

Dimitrijs Amosovs, Samanta Buka, Elīza Alhasova, Lelde Meirāne, Vineta Dziemidova, Jānis Vadonis, Jana Balabana un Madara Mierkalne, sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju, maijā īstenos projektu „Talsu pilsētas un novadu skolu interešu pulciņu pirmās palīdzības pieredzes apmaiņas diena”. Projektā jaunieši īstenos pieredzes apmaiņas dienu, kurā jauniešiem būs iespēja padziļināt, atjaunot un dalīties zināšanās par pirmās palīdzības sniegšanu dažādās situācijās. Ar šo projektu jaunieši vēlas, lai jebkurš iesaistītais pēc tam spētu sniegt Pirmo palīdzību, kad tas ir nepieciešams.

 

Renāte Stelpa, sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru, īstenos projektu „Redzēt pasauli kā nevienam citam”. Projektā ietveros norisināsies konkurss un radošā diena jauniešiem literātiem un mūziķiem. Radošajā dienā jauniešiem būs iespēja pārbaudīt savu radošo spēju un uz vietas radīt jaunus daiļdarbus, dalīties pieredzē un savos oriģināldarbos ar citiem jaunajiem talantiem, kā arī uzstāties žūrijai un skatītājiem. Jauniete ar šo projektu vēlas parādīt, cik daudz talantīgu jauniešu dzīvo Talsu novadā un iedzīvotājiem parādīt uz kā balstās kultūras nākotne, kā arī cer atklāt vismaz divdesmit jaunos talantus literatūrā un mūzikā.

 

 

Šogad konkursā tika iesniegtas 11 jauniešu iniciatīvas ar kopējo pieprasīto finansējumu 4092,91 eiro. 

TALSU NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS 2016

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtību orientāciju un aktīvu līdzdalību.

Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot). Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500,00 EUR vienam projektam.

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

·           neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;

·           āra dzīves aktivitātēm;

·           jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

·           fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;

·           radošai pašizpausmei.

Pieteikums iesniedzams papīra formā – vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Talsos, Brīvības ielā 17a un elektroniskā versija – nosūtot uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centra e-pasta adresi bjc@talsi.lv, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums konkursam”. Visiem, kas pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

Projektu pieteikums jāiesniedz līdz 2016. gada 5. aprīlim plkst. 16:00. Projekti, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti. Pēc projektu pieteikumu saņemšanas, komisija uzaicina klātienē prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu. Konkurss izsludināts pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu Nr.135, 2016.gada 25.februārī.

 

Konsultāciju klātienē par iniciatīvu projektu veidlapu aizpildīšanu vai citiem ar konkursu saistītiem jautājumiem pieteikt individuāli zvanot pa tālruni 22345998 vai rakstot uz e-pastu: liva.make@talsi.lv, Līvai Maķei, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei.

 

 

Konkursa nolikums, projekta pieteikums un atskaišu veidlapas – www.talsi.lv, www.talsubjc.lv.

Talsu novada jauniešu iniciatīvu projekti un to rezultāti 2015.gadā

Virbu pamatskolas skolniece Marta Prūse, sadarbojoties ar Virbu pamatskolu īstenoja projektu „Iepazīsti, darbojies, iesaisti citus”, kurā notika sešas aktivitātes – foto-orientēšanās, skiču plenērs iepazīstot skolas vēsturiskās ēkas, radošās darbnīcas spēļu izgatavošanai, tikšanās ar vecākajiem pagasta iedzīvotājiem, spēļu galdiņu izstādes atklāšana un pagatavoto spēļu demonstrēšana. Rezultātā tika labiekārtota Virbu pamatskolas spēļu telpa.

Download
„Iepazīsti, darbojies, iesaisti citus” rezultātu prezentācija
Iepazīsti, darbojies, iesasiti citus!.pd
Adobe Acrobat Document 1.8 MB

 

Laura Šironova, sadarbībā ar Valdemārpils vidusskolu projektā „Par zaļu pat vēl zaļāks ir dziesmu svētku laiks” labiekārtoja skolas apkārtni un iestādīja 18 kokus, zemē ieraka „laika kapsulu” ar vēstījumu un novēlējumiem nākamajām paaudzēm.

Download
„Par zaļu pat vēl zaļāks ir dziesmu svētku laiks” rezultātu prezentācija
Par zalu pat vel zalaks ir dz.pdf
Adobe Acrobat Document 9.5 MB

 

Apvienības „TAS.ES” radošās darba grupas jauniete Paula Pūcīte, sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru īstenoja projektu „Prom uz laukiem!”. Jaunieši divās dienās ar velosipēdiem nobrauca 35 kilometrus, apskatot septiņus ar lauksaimniecību saistītus uzņēmumus un lauku sētas, gūstot ieskatu par dzīvi laukos, lauksaimniecību un uzzinot par iespējām uzņēmējdarbībā ārpus pilsētas robežām.

Download
„Prom uz laukiem!” rezultātu prezentācija
promuzlaukiem_prezentacija.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB

 

Sintija Niķe sadarbībā ar jauniešu biedrību „I.M.Pulss” un Virbu pagasta pārvaldi īstenoja projektu „Stāstu cikls „Ir tāda vieta – Jaunpagasts”” – veica iedzīvotāju aptauju, vēsturisko vietu un aprakstu salīdzināšanu ar mūsdienām. Glabāšanai bibliotēkā nodoti ierakstītie stāstījumi par Virbu pagasta vēsturi, vietām un notikumiem.

Download
„Stāstu cikls „Ir tāda vieta – Jaunpagasts”" rezultātu prezentācija
Stāstu cikls Ir tāda vieta - Jaunpagasts
Adobe Acrobat Document 967.4 KB


Krista Eņģele sadarbībā ar Balgales pagasta pārvaldi un Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centru realizēja projektu „Latviešu vasaras saulgriežu tradīciju izzināšana”. Projektā iesaistītie jaunieši vāca sienu, krāva zārdus, iepazina un vāca zāļu tējas, pina vainagus, cepa maizi, pīrāgus un plātsmaizi, kā arī apguva siera siešanas prasmi, dažādas spēles un rotaļas. Jaunieši izgatavoja 100 linu maisiņus ar apdruku, kuros glabāt pašu savāktās zāļu tējas.

Download
„Latviešu vasaras saulgriežu tradīciju izzināšana” rezultātu prezentācija
Latviešu vasaras saulgriežu tradīciju iz
Adobe Acrobat Document 2.9 MB

 

Džonatans Sagitovs sadarbībā ar Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centru „Sava Vieta” realizēja projektu „Tusiņš ar busiņu”. Jaunieši devās pieredzes apmaiņā uz citām Talsu novada jauniešu organizācijām – Vandzenē, Pastendē, Jaunpagastā un Talsos. Pirms došanās pieredzes apmaiņā, pagatavoja suvenīrus un spēli.

 

Samanta Zoniņa sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru realizēja projektu „Elpo dabu”, kura ietvaros jaunieši devās pārgājienā maršrutā: Talsi – Valdemārpils – Laumu Dabas parks – Talsi. Divās dienās jaunieši nogāja 50 kilometrus, apskatīja Valdemārpili, Laumu Dabas parku un nakšņoja teltīs.

Download
"Elpo dabu" rezultātu prezentācija
Elpo_dabu.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB

 

Vandzenes jauniete Grēta Štrauha, sadarbībā ar Vandzenes jauniešu centru un Vandzenes pagasta pārvaldi īstenoja projektu „Saliedētībā ir spēks”. Projektā iesaistītie bērni un jaunieši piedalījās radošā un sadarbību veicinošā pasākumā, kur aktivitātes bija saistītas ar radošumu, mūziku, sportu un jautrām stafetēm.


Kristīne Morica sadarbībā ar Talsu novada fondu īstenoja projektu „Piešķil idejai dzirksti”. Tās bija apmācības jauniešiem par plakātu veidošanu, fotografēšanu un reklāmas psiholoģiju. Projekta ietvaros tapa liels baneris par godu Latvijai un tās iedzīvotājiem, kuru Kristīne uzdāvināja Talsu novada pašvaldībai. Tas apskatāms pie tirdzniecības centra „Talsu Centrs” līdz 2016.gada februārim.

 

Download
"Piešķil idejai dzirksti" rezultātu prezentācija
1_9_Pieskil idejai dzirksti.pdf
Adobe Acrobat Document 827.5 KB

2015.gada Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtību orientāciju un aktīvu līdzdalību.


Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot). Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500 eiro vienam projektam.

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

 •  neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;
 •  āra dzīves aktivitātēm;
 •  jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
 •  fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
 •  radošai pašizpausmei.

Pieteikums iesniedzams papīra formā – vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā Talsos, Brīvības ielā 17a un elektroniskā versija – nosūtot uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centra e-pasta adresi bjc@talsi.lv, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums konkursam”. Visiem, kuri pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikumu saņemšanu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 22. aprīlim plkst. 15.00. Projekti, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti. Konkurss izsludināts pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu Nr.130, 2015. gada 12. martā.

Konkursa nolikums, projekta pieteikums un atskaišu veidlapas – www.talsi.lv, www.talsubjc.lv, www.tases.jimdo.lv mājas lapās

Tālrunis informācijai: 63291805

Download
Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa NOLIKUMS
jauniesu_iniciativas_nolikums_2015.pdf
Adobe Acrobat Document 291.9 KB
Download
2015.gada Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa PIETEIKUMS
PIETEIKUMS_ jauniešu iniciatīvu projekts
Microsoft Word Document 77.5 KB
Download
Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa TĀME
Izmaksu_tāme_jauniesu iniciatīvu projekt
Microsoft Word Document 39.5 KB
Download
Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa SATURISKĀ ATSKAITE
Saturiskā atskaite-jauniesu iniciativu p
Microsoft Word Document 49.0 KB
Download
Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa FINANŠU ATSKAITE
Finanšu atskaite_jauniesu_iniciativu_pro
Microsoft Word Document 44.5 KB

2014. gadā īstenoto jauniešu iniciatīvu prezentācijas

Lelde Meirāne "Fotoizstāde 'Miglā"" - https://prezi.com/vzqngzzbcgkz/talsu-novada/

Iniciatīvas "Strazdes sporta laukuma labiekārtošana un uzlabošana" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"


Download
Elvijs Brauns "Tava pēda uz dabas takas"
Iniciatīvas "Tava pēda uz dabas takas" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis-iedvesma rīkoties!".
4. eko diena.mp4
MP4 Video/Audio File 9.5 MB
Download
Sintija Niķe "Strazdes sporta laukuma labiekārtošana un uzlabošana"
Iniciatīvas "Strazdes sporta laukuma labiekārtošana un uzlabošana" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"
Strazdes sporta laukumalabiekartosana.pd
Adobe Acrobat Document 4.9 MB
Download
Elizabete Dzene "Vienas dienas nometne "..aktīvi, veselīgi radoši""
Iniciatīvas"Vienas dienas nometne "..aktīvi, veselīgi radoši"" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"
vienas dienas nometne.pdf
Adobe Acrobat Document 438.6 KB
Download
Lidija Ēce "Projekts "Sēta""
Iniciatīvas "Pojekts "Sēta"" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"
seta.pdf
Adobe Acrobat Document 645.4 KB
Download
Luīze Ūrmane "Gribam, varam, darām!"
Iniciatīvas "Gribam, varam, darām!" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"
jauniesu diena lauciene.pdf
Adobe Acrobat Document 328.0 KB
Download
TAS. ES līderu grupas jaunieši "Velo-foto brauciens"
Iniciatīvas " Velo-foto brauciens" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"
velofotobrauciens.pdf
Adobe Acrobat Document 428.2 KB
Download
Vita Plūksna "Radošais izbraukuma plenērs "Vasaras raibumā""
Iniciatīvas "Radošais izbraukuma plenērs "Vasaras raibumā"" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"
vasaras raibuma.pdf
Adobe Acrobat Document 6.5 MB
Download
Anda Gaigala "Roku rokā brīvprātīgajā darbā"
Iniciatīvas "Roku rokā brīvprātīgajā darbā" prezentācija Jauniešu forumā "Tavs viedoklis -iedvesma rīkoties!"
Roku roka brivpratigaja darba.pdf
Adobe Acrobat Document 3.8 MB

Jaunieši īstenos savus iniciatīvu projekus

Šogad pirmo gadu ar Talsu novada pašvaldības atbalstu Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome organizēja Talsu novada jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā varēja piedalīties  jebkurš Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 – 25 gadiem.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina novada jauniešu kultūras, sporta un izglītības procesus, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.
Atbilstoši konkursa nolikumam finansējums (līdz 300 euro vienam projektam) tika piešķirts šādām aktivitātēm:

 • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
 • āra dzīves aktivitātes;
 • jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
 • fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
 • radoša pašizpausme.
 
Konkursa papildus kārtā, kas norisinājās līdz 8. maijam, finansējums piešķirts:
 • Iniciatīvai „Tava pēda uz dabas takas” - Ekodienas aktivitātēm Valdemārpils pilsētas teritorijā;
 • Velofoto braucienam - Divu dienu velosipēdu izbraukumam ar dažādām aktivitātēm un fotokonkursu;
 • Strazdes sporta laukuma labiekārtošanai un uzlabošanai  - Strazdes sporta laukuma labiekārtošanai un sportiskām aktivitātēm Strazdes sporta svētku laikā;
 • Iniciatīvai “Sports vieno!” - jauniešu organizāciju sportiskajām aktivitātēm divu dienu garumā;
 • Projektam “Sēta” – dažādām sportiskām un radošām aktivitātēm Talsu daudzdzīvokļu pagalma sētā;
 • Iniciatīvai „GRIBAM, VARAM, DARAM!” – sportiskām un jautrām aktivitātēm Jauniešu dienā Laucienē;
 • Vienas dienas nometnei “…aktīvi, veselīgi, radoši…” bērniem un jauniešiem ar iespēju brīvo laiku pavadīt viņiem interesantās un lietderīgās aktivitātēs.
 
Savukārt konkursa pirmajā kārtā, kas norisinājās līdz 25.martam, finansējums piešķirts:
 • Iniciatīvai „Roku rokā brīvprātīgā darbā!” – pludmales volejbola laukuma labiekārtošanai un volejbola turnīriem Stendē;
 • Radošam izbraukuma plenērim „Vasaras raibumā” - gleznošanai, fotografēšanai un sportiskām aktivitātēm bērniem un jauniešiem Strazdes muižas parkā, izstādei Virbu pagasta kultūras namā;
 • Foto personālizstādes „Miglā” iekārtošanai Virbu kultūras namā, jauniešu tikšanās pasākumam un sarunām par fotografēšanu.
 • Iniciatīvai „Ghetto Aliance Sabilē” - BMX trases labiekārtošanai, futbola, basketbola un BMX sacensībām Sabilē(vienai no aktivitātēm).
 
Visas apstiprinātās jauniešu iniciatīvas tiks īstenotas Talsu novada teritorijā un būs pieejamas jauniešiem. Par iespēju iesaistīties šajās jauniešu iniciatīvu aktivitātēs, sekojiet līdzi ziņām www.talsi.lv, www.talsubjc.lv un www.tases.jimdo.com.

Izsludināta Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa papildus kārta

Talsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome izsludina papildus kārtu Talsu novada jauniešu iniciatīvu konkursā. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.
Konkursā var piedalīties jebkurš Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot). Papildus kārtai pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 1930,75 euro, Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 300,00 euro vienam projektam.
Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

 • neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;
 • āra dzīves aktivitātēm;
 • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
 • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
 • radošai pašizpausmei.
Projektu pieteikumi konkursam jāiesniedz personīgi Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a, Talsos papīra formātā, kā arī elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu doloresa.lepere@talsi.lv, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums konkursam”.
Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2014. gada 8. maijam plkst. 17.00. Uzmanību – projekti, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti!
Tālrunis informācijai: 63291805
Download
Konkursa nolikums
jauniesu_iniciativas_nolik.pdf
Adobe Acrobat Document 287.3 KB
Download
Konkursa nolikuma pielikumi
jauniesu_iniciativas_pielikumi.doc
Microsoft Word Document 134.0 KB