Projekta “Mans zīmogs” mērķis ir attīstīt jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas, lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos, izstrādāt līdzdalības iespēju moduli un jauniešiem interesējošo un aktuālo aktivitāšu un neformālās izglītības programmu ideju karti, veidojot pašapzinīgus un savai dzīvesvietai piederīgus jauniešus, veikt Talsu novada jaunatnes politikas izvērtēšanu un sekmēt Talsu novadā jaunatnes darbu un darbu ar jaunatni ilgtermiņā. Projektā īsteno neformālās aktivitātes, kuru rezultātā ir pašu jauniešu izstrādāts līdzdalības modulis, aktivitāšu ideju grozs un neformālās programmas saturs atbilstoši jauniešu vēlmēm un interesēm, tiek veikta Talsu novada jaunatnes politikas izvērtēšana un aktuālās informācijas prezentēšana darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, tādējādi veicinot jauniešu piederības sajūtu savai dzīvesvietai un veidojot pašapzinīgus jauniešus, kuri uzdrīkstas ņemt līdzdalību jaunatnes politikas, lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos. Projektā izstrādātie atbalsta mehānismi būs metodiskais atbalsts personām, kas veic darbu ar jaunatni, lai nodrošinātu aktivitātes atbilstoši jauniešu vajadzībām un piesaistītu jauniešu auditoriju tajās. 

 

 

Projektā paredzētas vairākas aktivitātes šo mērķu sasniegšanai:

 

No 20. līdz 22. augustam Laumu dabas parkā norisināsies apmācības “Mans zīmogs”.

Apmācības vērstas uz personības attīstību, pārliecības par sevi un savām spējām veicināšanu, noderīgu materiālu izstrādi par jauniešiem draudzīgas, saistošas un uz attīstību vērstas 

vides veidošanu. Trīs dienu apmācībās „Mans zīmogs” jaunieši pievēršas savas pašapziņas veidošanai un piederības sajūtas veicināšanai, veido savas piederības zīmes (piespraudes). Apmācībās jaunieši grupās veido video sižetus “Septiņi iemesli, kāpēc dzīvot Talsu novadā”, iegūst informāciju par neformālo izglītību un līdzdalību, izstrādā metodiskos materiālus par jauniešu līdzdalības iespējām, neformālās izglītības programmas un aktivitāšu/pasākumu idejas, kuras tiks nosūtītās skolām,jauniešu centriem, kultūras iestādēm, lai Talsu novads tiktu veidots kā jauniešiem draudzīga un saistoša vide. Apmācībās notiks grupu un individuālie darbi, pieredzes un informācijas apmaiņa starp jauniešiem un tiks veicinātas jauniešu prasmes un iemaņas atbilstoši viņa pieteikuma anketā norādītajām vēlmēm. 

 

9.oktobrī notiks seminārs „Mans zīmogs jaunatnes politikā”

20 jaunieši ar lektora palīdzību uzzina, kas ir jaunatnes politika, kāda ir tās nozīme. Semināra dalībnieki veic novada jaunatnes politikas izvērtēšanu. Analizē esošo situāciju un izdara secinājumus. Grupās veido video sižetu par to, kas ir jaunatnes politika, ko tā dod jauniešiem un kā jaunietis var iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā.

 

 

7.decembrī notiks Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” gada noslēguma seminārā “Apaļā galda sarunas”, kurās jaunieši prezentēs projekta rezultātus Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei, jaunatnes darbiniekiem un citiem jauniešiem. Tiks vadītas darba grupas un diskusijas.

Apmācības "Mans zīmogs"

Apmācībās piedalījās 28 jaunieši, kuri trīs dienu laikā, atbilstoši projekta mērķim, veica dažādus uzdevumus un piedalījās aktivitātēs.

Trīs dienu laikā iegūts un apgūts daudz jauna.

Jaunieši, strādājot grupās, izstrādājuši trīs neformālās izglītības programmas ar sev interesējošām tēmām, ideju grozu pasākumiem, kurus tie vēlētos organizēt vai apmeklēt, uzzīmējuši skiču idejas piederības nozīmīšu izgatavošanai, veidojuši video sižetus ar nosaukumu "Kāpēc ir labi dzīvot Talsu novadā".

Foto galerija pieejama ŠEIT.

Ideju grozs pieejams ŠEIT.

Nozīmīšu skices pieejamas ŠEIT.

Neformālās izglītības programmas buklets pieejams ŠEIT.

Video sižeti "Kāpēc ir labi dzīvot Talsu novadā" aplūkojami ŠEIT.

Talsu Televīzijas video sižets par apmācību norisi pieejams ŠEIT.

Seminārs "Mans zīmogs jaunatnes politikā"

9. oktobrī jaunieši bija sapulcējušies, lai noskaidrotu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par jaunatnes politiku.

Atbildes rast palīdzēja semināra moderatore Undija Ancēna.

Semināra ietvaros jaunieši izdarīja secinājumus par jaunatnes politiku Talsu novadā un izveidoja video sižetu par jaunatnes politiku.

Video sižets par jaunatnes politiku pieejams ŠEIT.

Gada noslēguma seminārs "Apaļā galda sarunas"

7. decembrī Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē norisinājās jauniešu apvienības "TAS.ES" gada noslēguma seminārs, kura ietvaros notika Talsu novada Jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentēšana, gada Brīvprātīgo godināšana, atskats uz 2018. gadā paveiktajiem darbiem jaunatnes jomā un, protams, arī projekta "Mans zīmogs" norises un rezultātu prezentēšana.

Pieci projekta darba grupas jaunieši prezentēja visus projekta laikā izveidotos materiālus un aicināja dalībniekus tos paņemt savai lietošanai, izmantot savās organizācijās, pašpārvaldēs, izstāstīja par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un viennozīmīgi apstiprināja to, ka šāda veida projekti jauniešiem ir nepieciešami arī turpmāk.

Semināra noslēguma daļā notika pēdējais darbs - grupu darbs un diskusija, kuras laikā jaunieši kopā ar savu organizāciju/pašpārvalžu konsultantiem, Talsu novada domes deputātiem un Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes locekļiem pārrunāja sev aktuālus jautājums.

Semināra foto galerija pieejama ŠEIT.

Talsu Televīzijas video sižets pieejams ŠEIT.


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros