Uzsākta projekta „Viss manā kabatā” īstenošana. 
Viena no projekta aktivitātēm ir trīs dienu apmācības „Viss manā kabatā”. Tikai 28 jauniešiem no 21.-23.augustam pēc neformālās izglītības principiem būs iespēja apgūt dažādas prasmes un iemaņas, kas ne tikai palīdzēs attīstīt un popularizēt jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu darbu, bet arī būs noderīgas turpmākajā dzīvē. Apmācības būs par mārketinga rīku un digitālo platformu izmantošanu, citu jauniešu piesaisti, reklāmas un prezentāciju veidošanu, publiskās uzstāšanās prasmju pielietošanu un daudz ko citu!
Seko līdz informācijai un nepalaid garām pieteikšanos!
#mana_kabata
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. To īsteno Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs un Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” pārstāvji.

Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/kabata

8.maijā uzsākta projekta „Viss manā kabatā” īstenošana. Projekta „Viss manā kabatā” mērķis ir izstrādāt jauniešu organizāciju darbības attīstības soļus, lai sekmētu Talsu novada jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu attīstību, izstrādāt moduli jauniešu organizāciju darba popularizēšanai un jauniešu piesaistīšanai, apmācot 28 jauniešus šo soļu un moduļa pielietošanai, nodrošinot jaunatnes darba nepārtrauktību plānveidīgai un ilgtermiņa jaunatnes politikas īstenošanai Talsu novadā. Projektā īsteno neformālās mācīšanās programmu, kas sekmē jauniešu spējas un prasmes organizācijas darbības attīstības veicināšanai un citu jauniešu piesaistei. To visu darīt izmantojot savas spējas, prasmes, zināšanas, tehnoloģijas, kuras ir pieejamas jebkuram jaunietim jeb ir „viņa kabatā”. Projekta aktivitātes palīdz jauniešiem kļūt par spēcīgiem līderiem, kuri spēj iesaistīt citus jauniešus jaunatnes darbā, spēj uzņemties atbildību, iniciatīvu un attīstīt savu organizāciju darbu ilgtermiņā.

Viena no projekta aktivitātēm ir trīs dienu apmācības „Viss manā kabatā”. Tikai 28 jauniešiem no 21.-23.augustam pēc neformālās izglītības principiem būs iespēja apgūt dažādas prasmes un iemaņas, kas ne tikai palīdzēs attīstīt un popularizēt jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu darbu, bet arī būs noderīgas turpmākajā dzīvē. Apmācības vadīs profesionāli treneri, kā arī tiks pieaicināts profesionāls lektors. Apmācības būs par mārketinga rīku un digitālo platformu izmantošanu, citu jauniešu piesaisti, reklāmas un prezentāciju veidošanu, publiskās uzstāšanās prasmju pielietošanu un daudz ko citu!

Jau marta sākumā Talsu novada pašvaldība piedalījās Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Projekta iesniegums saņēma 69 punktus no 70 maksimāli iespējamajiem un ieņēma 3.vietu no 30 projektu iesniegumiem.

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. To īsteno Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs un Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” pārstāvji. Informācijai jaunieši var sekot www.facebook.lv/tasesjauniesi

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros