Jaunatnes politika Talsu novadā

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome

 • Atbild par jaunatnes politikas attīstību un jaunatnes interešu aizstāvību Talsu novadā
 • Padome darbojas kā viena no pašvaldības komisijām
 • Padomes sastāvā ir nozaru vadītāji speciālisti, politiķi un jaunieši

Vairāk...

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs

Centrs īsteno:  

 • Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām, novada jauniešu organizācijām un centriem
 • brīvā laika darbības programmas, 
 • jaunatnes darba programmas, 
 • neformālo izglītību, 
 • izstrādā priekšlikumus jaunatnes darba stratēģijai Talsu novadā
 • koordinē jaunatnes darba stratēģijas īstenošanu, 
 • sniedz metodisko atbalstu jaunatnes darbā Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām, novada jauniešu organizācijām un centriem

Vairāk...

Apvienības «TAS.ES» Līderu kabinets

 Līderi no

Talsu novada:

 • 4 jauniešu centriem
 • 3 brīvā laika pavadīšanas centriem 
 • 3 nevalstiskajām jauniešu organizācijām, neformālām jauniešu grupām
 • 15 skolēnu pašpārvaldēm

Dundagas novada:

 • 2 skolēnu pašpārvaldēm
 • 1 neformālās jauniešu grupas

Rojas novada:

 • 1 skolēnu pašpārvaldes
 • 3 jauniešu centriem

Mērsraga novads

 • 1 skolēnu pašpārvaldes

Vairāk...