Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība "TAS.ES"

Kopš 1996.gada darbojas skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība – Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TAS.ES” (agrāk Talsu rajona skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TRSPUJKA”). Apvienība darbojas, lai veicinātu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu attīstību un sadarbību, popularizētu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu darbu Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novados.

 

 

 

Apvienības „TAS.ES” funkcijas un uzdevumi:

  • veidot sazarotu, attīstītu, demokrātisku jauniešu organizāciju koordinācijas un informācijas tīklu Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novados;
  • apvienot Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu jauniešu idejas;
  • veicināt jauniešu organizāciju sadarbību, pieredzes apmaiņu un paplašināt esošos sadarbības veidus starp skolām un jauniešu organizācijām;
  • rosināt aktīvu jauniešu līdzdalību sabiedrībā;
  • piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
  • nodrošināt neformālo izglītību un līderu izglītību;
  • dot iespēju jauniešiem pierādīt sevi un realizēt savas idejas;
  • attīstīt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā;
  • iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā.

 

Ja neredzi savu organizāciju sarakstā, raksti apvienibatases@gmail.com