Melnsila Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs

PAR MUMS

Darbojamies kopš 2001. gada kā brīvā laika pavadīšanas centrs. Nodrošinām bērniem un jauniešiem brīvo laiku pavadīt lietderīgi, kā arī veicinām jaunatnes līdzdalību un pašiniciatīvu attīstību pašvaldībā.

Centra apmeklētājiem pieejams aktivitāšu un pasākumu kopums, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

 

Kontaktpersona:

Ludmila Ozola

Tālruņa nr. saziņai:

26240975

E-pasts saziņai:

ludmilaozola2@inbox.lv

Organizācijas adrese:

"Vecā skola", Melnsils, Rojas pagasts, Talsu novads, LV–3264

REDZAMĪBA

Rojas pagasta mājas lapa: Roja

Facebook: Melnsils Blpjc